Kancelaria Notarialna znajduje się w samym centrum wrocławskiego Rynku.

W kamienicy "Pasaż Pod Błękitnym Słońcem”

Zespół

Opłaty

Kontakt

Notariusze

Zgodnie
z obowiązującym
prawem wynagrodzenie
Kancelarii podlega
indywidualnym negocjacjom.

Udzielenie informacji i wyjaśnień
w sprawie czynności notarialnych
jest bezpłatne.

Masz pytania? Zadzwoń!

lub

Opłaty

50-106 Wrocław
Rynek 7 IV p.

"Pasaż pod Błękitnym Słońcem"
kancelaria@rynek7.net

tel. 71 78 99 070
tel. 607 457 783
tel. 667 701 158
NIP 897 169 43 28
Art. 108. § 1. Ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie.

Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.
Zamknij

Kontakt